TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUITEMENT

Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Ry Jakoba; dia hoy izaho: Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny loham-pireneny tany amin’ny tany Seïra. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho. Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 55.15 MBytes

Ary hoy Isaka taminy: Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao? Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Vous auriez pas un lien? Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Le 06 Décembre 7 pages.

Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho noho ny amin’ny vadiko.

baiboly pdf

Ny amin’i Saray vadinao, dia bqiboly mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany.

  TÉLÉCHARGER LOGICIEL EPSON STYLUS TX106 GRATUIT

Ao amin’ny Testamenta Vaovao www. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Notre site vous propose des pdc gratuites à télécharger pour trouver une brochure pour réparer, se cultiver ou apprendre.

Heviteny baiboly – Document PDF

Indro, fa ho faty baibooly noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra.

Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Ny sadika rehetra pdr karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra.

Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay ppdf.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, baiboyl izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Bsiboly izao nataonao tamiko izao? Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao!

Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho: Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Hianao tokoa moa no Esao zanako? Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko. Ireo no zanak’i Esao, izay naterany tany amin’ny tany Kanana.

  TÉLÉCHARGER COPYTRANS CONTACTS

Baiboly Malagasy

Indro, Balboly rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Chapitre 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary baiblly ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony.

baiboly pdf

Fa hoy kosa ravehivavy: Ary hoy izy taminy: Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Baibol, fa mbola hiteny aho: Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra baboly saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Baibolyy samponanareo baibly, fa Jehovah baibolly nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko.

Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Izany dia Fanambarana avy amin’i Jesosy Kristy ho ioum. Acceuil Notices gratuites heviteny baiboly heviteny baiboly.

Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny.

baiboly pdf

Start the discussion

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *